Sú na roztrhanie! Ešte pred rokmi nikto netušil, že by sme sa niekedy mohli na festivaloch a kultúrnych podujatiach stretnúť s kompostovateľným riadom alebo triedením odpadu. Tieto akcie predstavovali len krátkodobé senzácie, ktoré človeku prinášali relax a zábavu. V súčasnosti sa však do popredia čoraz viac dostáva kolektívna zodpovednosť, kedy si ľudia uvedomujú, že je ich povinnosťou chrániť prostredie, v ktorom žijú a dbať na stav Matky Zeme. Práve touto hybnou silou sa stali ekologické festivaly, kde sa zaradili významné celonárodné podujatia na Slovensku, ako sú Atmosféra, Drienok alebo Pohoda. Práve tie sa preslávili lokálnymi produktmi, handmade výrobou, rôznorodým stravovaním, separáciou odpadu či recyklovateľným riadom. Každý rok na nich zavíta obrovské množstvo návštevníkov, ktorí s radosťou naskočia na zelenú vlnu a zapoja sa tak do ekologickej osvety.

Najžiadanejšie festivaly majú v sebe príchuť harmónie a prírody!

Mysli ekologicky! V takomto duchu sa nesie viacero slovenských letných festivalov, ktoré sa každoročne organizujú v našej malebnej krajine. Jedným z najväčších a najznámejších festivalov je Pohoda, ktorý sa snaží byť maximálne environmentálne zodpovedný v oblasti ochrany prírody. Na chvost mu stúpa vychýrený festival Drienok s motívom hippies, ktorý je známy ezoterickou atmosférou, prírodnými výrobkami, rozmanitými workshopmi a alternatívnou nekomerčnou hudbou. Samozrejme existujú aj ďalšie festivaly, šíriace environmentálne povedomie na Slovensku či vo svete. Tento rok mal na Myjave medzinárodný folklórny festival kompostovateľný riad. Ďalším folklórnym festivalom je aj festival Východná, ktorý sa taktiež snaží šetrne pristupovať k životnému prostrediu. Podobne uvažujúcim je aj festival Grape, ktorý sa inšpiroval Pohodou, ktorý má taktiež stanoviská na recykláciu odpadu. Festival klasickej hudby Viva Musica! sa tiež usiloval byť zelenším, pričom sa zameral na redukciu letákov a odpadu. A v neposlednom rade netreba zabudnúť ani na prírodný festival Atmosféra, ktorý je kombináciou vyššie uvedených letných a obľúbených festivalov. Práve jej spoluorganizátor Martin Šebesta, kladie veľký dôraz na ekologické zmýšľanie a na základe tejto idey podľa jeho názoru prebiehajú všetky akcie. ,,Festival Atmosféra má už 8 ročník a prebieha v prírode, kde sa vyníma kvalitná slovenská tvorba, či už handmade, hudobná, kulinárska alebo workshopovo – diskusná,“ prezrádza s úsmevom.

Medzinárodní dobrovoľníci Festivalu Atmosféra
Medzinárodní dobrovoľníci Festivalu Atmosféra

Jeho prebudenie bolo priam rozprávkové a prinieslo kvalitnú slovenskú hudbu, jedlo a náladu!

Ak ste ešte o tomto letnom festivale nepočuli, tak sa to dnes zaručene zmení. Za jeho vznikom stojí dokonalá myšlienka, ktorú vymyslela jedna kreatívna a uvedomelá žienka. ,,Vznikol ako podnet našej úžasnej CEO Gretky Pavlovovej, ktorej sa vždy páčili festivaly, moderná kultúra a niečo také jej chýbalo v jej rodnom meste Hontianske Nemce,“ hovorí Martin, ktorý jej pomohol splniť sen o zelenšom festivale aj v jej rodnom meste. Festival Atmosféra najprv prebiehal v kultúrnom dome, neskôr na futbalovom ihrisku, až nakoniec pred troma rokmi skončil na lúke nad Hontianskymi Nemcami medzi vinicami a lesmi.


Prednášky bude viesť Živica, čiže o environmentálne, prírodné témy nebude núdza, ale ani o cestovateľské a mnohé ďalšie.


Martin Šebesta – Spoluorganizátor festivalu Atmosféra

,,Letná akcia sa sústredí na lúku nad Hontianskými Nemcami cestou na Sitniansku lehôtku a začína sa v prvý augustový týždeň, teda v tomto roku sa na neho môžeme tešiť 2 – 4. Augusta. 2019,“ vysvetľuje spoluorganizátor a vyzýva nadšencov prírodných podujatí, aby ho navštívili. Ľudia ho často prirovnávajú k festivalu Drienok, Grape či Pohoda, no i napriek podobnosti sa od nich predsa len v jednej veci odlišuje. Jeho cieľom je vniesť do festivalu takú energiu, ktorá každého nakazí radosťou, smiechom a fantastickým zážitkom. ,,Prajeme si, aby mal návštevník voľnosť, mohol bosý behať po lúke, pritom ako si vychutnáva kvalitné stánky s jedlom a pitím a preberá sa slovenskými handmade výrobkami.“ Aj tento rok je festival Atmosféra nabitý slovenskými skupinami a interpretmi so solídnym a inšpiratívnym zvukom. ,,Prednášky bude viesť Živica, čiže o environmentálne, prírodné témy nebude núdza, ale ani o cestovateľské a mnohé ďalšie,“ prezrádza spoluorganizátor Martin z festivalu Atmosféra. Na workshopoch by tu nemalo chýbať jogové cvičenie, ľadové osvieženie pomocou metódy Wima Hofa, ekstatický tanec a mnoho ďalších a kreatívnych aktivít.Do festivalu je zahrnutý aj drevený kolotoč pre deti, detské predstavenia a rôzne spoločenské hry. ,,Snažíme sa urobiť všetko preto, aby sa tu návštevníci cítili slobodne a preto máme program, kde si môžete zobrať ako svoje dieťa, tak i svoju starú mamu,“ vysvetľuje potmehúdsky Martin Šebesta. Festival sa nesie v duchu krásnej myšlienky dobrovoľníctva a práve tým je tak jedinečný. ,,Minulý rok sme mali cez Erasmus aj medzinárodných dobrovoľníkov a tento rok v tom pokračujeme. Aj ja sám som dobrovoľník, rovnako ako aj celý náš core tím, ktorý to robí z lásky a z presvedčenia,“ hovorí Martin Šebesta, ktorý sa úprimne teší z rozširovania týchto ekologických festivalov medzi ľuďmi. Dokonca veľa jednodňových letných festivalov, ktoré sa organizujú v Bratislave sa nesú na zázračnej zelenej vlne. ,,Je to vďaka povedomiu obyvateľov a prítomnosti mimovládnych organizácií v hlavnom meste, ktoré sa týmto zaoberajú,“ vysvetľuje Martin.

Festival Atmosféra
Festival Atmosféra

Spájajú podobne uvažujúcich ľudí, ktorí so sebou strhnú aj samotný dav!

Takéto festivaly nájdeme najmä v mestských častiach, ako sú Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. ,,Je na nich super, že nás od začiatku učia, aby sme sa správali k prírode šetrne a tým sa nám neustále pripomínajú,“ hovorí Martin, ktorý si ich nevie vynachváliť a cíti sa na nich oveľa lepšie a čistejšie. Každý takýto festival je zaujímavý podobnou myšlienkou, ktorá v spoločnosti spôsobila príjemnú davovú psychózu a stala sa až nákazlivou. ,,Poskytuje nám možnosť priniesť si vlastný riad z domu a tým nám umožňuje predchádzať zbytočnému odpadu, čo je veľmi prospešné pre našu planétu,“vysvetľuje volunteer manager Martin Šebesta, ktorý v tomto duchu na svojich akciách pravidelne mobilizuje všetkých návštevníkov.


Ak máš na výber medzi festivalmi, rozhodne si vyber taký, ktorý sa správa zodpovedne k svojmu areálu, k prírode a tiež k návštevníkom.

Martin Šebesta – Spoluorganizátor festivalu Atmosféra

Práve vďaka týmto festivalom človek môže zmeniť svoje návyky a postoje a nahliadnuť hlbšie do svojho vnútra a seba samého. ,,Často máva skvelé prednášky o prírode, prispieva k zelenšej budúcnosti a to je práve to, na čom mi naozaj záleží,“ hovorí spokojne Martin Šebesta. Práve človek môže zmeniť stav našej planéty a od neho závisí, v akom prostredí budeme žiť nielen my, ale aj naše deti a vnúčatá. ,,Ak máš na výber medzi festivalmi, rozhodne si vyber taký, ktorý sa správa zodpovedne k svojmu areálu, k prírode a tiež k návštevníkom,“ trvá na svojom Martin Šebesta, ktorý je presvedčený o tom, že aj jednotlivec má veľké slovo a môže veci pohnúť k lepšiemu. Ako sa aj hovorí, ľudia sú naozaj rôzni a každý z nich má iné postoje, potreby a vedomie. Pravdou je, že na letné festivaly chodia najmä kvôli dobrej hudbe, kultúre a zábave, ale nájdu sa aj takí, ktorí si ekologické vsuvky doslova užívajú a mimoriadne sa z nich tešia. Veľmi podobne sa na to pozerá aj Martin, ktorý si tiež uvedomuje pohnútky návštevníkov. ,,Myslím si, že pre istú veľkú časť populácie, je to také pridané plus a idú si hlavne za hudbou a komunitou, ktorá ich zaujíma, pričom túto atmosféru vstrebávajú pasívne a páči sa im,“ prezrádza so spokojným hlasom. Samozrejme sa na nej vyskytnú aj návštevníci, ktorí sa prioritne zúčastňujú kvôli jej zakomponovanej ekologickej súčasti a bez nej by si to nevedeli ani predstaviť. ,,To sú tí ľudia, ktorí sa tešia aj na ten sprievodný program a často lietajú z jednej zaujímavej prednášky na druhú a hľadajú komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí,“ vysvetľuje zásadný rozdiel medzi návštevníkmi festivalov s ekologickým zameraním.

Rozložiteľný riad, triedenie odpadu či lokálne potraviny by mali byť samozrejmosťou!

Dnešná doba poskytuje čoraz viac alternatív, ako nahradiť umelé a plastové materiály ekologickejšími variantmi a tak sa podieľať na zdravšom životnom prostredí a čistejšej prírode. V tomto smere má každý festival nastavené nejaké ciele a mantinely na dosiahnutie.

Už pri plánovaní festivalu sa musia vytvoriť podmienky, kde sa predajcovia zaviažu používať kompostovateľný riad a umožnia návštevníkom dať jedlo do ich vlastných obalov.

Martin Šebesta – Spoluorganizátor festivalu Atmosféra

Spoluorganizátor festivalu Atmosféra Martin Šebesta je presvedčený, že sa začiatok akcie nemôže podceniť a treba myslieť na všetko. ,,Už pri plánovaní festivalu sa musia vytvoriť podmienky, kde sa predajcovia zaviažu používať kompostovateľný riad a umožnia návštevníkom dať jedlo do ich vlastných obalov,“ vysvetľuje Martin. Tiež považuje za veľmi vhodné informovať návštevníka aj pri kúpe lístka, ako by mohol uvažovať viac ekologicky. Pri triediacich staniciach by mali byť vyškolení dobrovoľníci, ktorí by zabezpečovali, aby sa odpad správne triedil a súčasne sa postaral o vzdelávanie návštevníkov z oblasti odpadového hospodárstva. ,,Festival Atmosféra mal vždy veľmi slušných návštevníkov a bez väčšej námahy sme mali čistý areál so správne vytriedeným odpadom,“ hovorí s hrdosťou v hlase Martin, ktorý si je vedomý komplexnosti svojho tímu a jeho dobrovoľníkov. V neposlednom rade by sa nemalo zabúdať na komunikáciu, ktorá je mimoriadne dôležitá a zohráva významnú rolu pri vzájomnej kooperácií. ,,Je potrebné mať zabezpečené zmluvy s obcou a okolitými organizáciami spracovania odpadov, aby sa vytriedený odpad dostal na správne dotrieďovanie,“ uzatvára dobrovoľník, spoluorganizátor a volunteer manager Martin Šebesta, ktorý pomohol rozvinúť myšlienku ekologického festivalu.

dobrovoľník, spoluorganizátor a volunteer manager Festivalu Atmosféra Martin Šebesta
Martin Šebesta – dobrovoľník, spoluorganizátor a volunteer manager Festivalu Atmosféra

Martin Šebesta (29 rokov, narodil sa a žije v Bratislave, doktorand na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského)

Teraz dokončujem doktorandské štúdium environmentálnej geochémie a hľadám si prácu, kde by som mohol využiť svoje poznatky o ochrane prírody a schopnosť komunikovať s ľuďmi o zlepšení stavu životného prostredia. Okrem organizácie festivalu Atmosféra, kde som pomáhal s ekologickým prístupom a koordinovaním dobrovoľníkov, som na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského pomohol založiť komunitnú záhradu, kde pôsobím tiež ako koordinátor.

Týmto spôsobom sa snažíme medzi študentmi vzbudiť záujem o pestovanie vlastných plodín a ukázať, že sa to dá aj v meste a popri štúdiu. Vo svojom voľnom čase ešte prinášam radosť svojim vystupovaním s novým cirkusom CirKusKus. Samozrejme mi na životnom prostredí záleží, robím každodenné maličkosti pre ochranu prírody, recyklujem, redukujem odpad, nekupujem to čo nepotrebujem. Podporujem bezobalové obchody, v ktorých nakupujem, všade si nosím svoje vrecúško na pečivo a tašky na nákup. Používam vlastné fľašky na vodu a usilujem sa nakupovať oblečenie od značiek, ktoré sú šetrné k prírode.

Pozvánka na letný festival je tu:
https://www.facebook.com/events/288230165130835/

Viac sa o tomto festivale dozvieš tu:
http://kudivaniphotography.pass.us/atmosfera-2018/

Ako byť viac ekologický, nájdete tu:
https://festivalatmosfera.sk/info1/index

Autor: Patrícia Brestovanská
Fotky: Martin Šebesta, Festival Atmosféra, Canva

Zdieľajte článok so svojimi priateľmi