Píšem pre portál redukujem.sk. Mojou základnou filozofiou je, že na to aby sme sa začali zodpovedne správať k prírode a k prostrediu, v ktorom žijeme, musíme najskôr zmeniť svoje hodnoty a návyky. Môžeme si totiž povedať, že budeme viac triediť a menej kupovať, ale bez zásadnych zmien v návykoch to nepôjde. Menej kupovať totiž znamená zbaviť sa závislosti a to nie je jednoduché. Ak to pochopíme, identifikujeme naše závislosti, ktoré zaťažujú naše prostredie, môže dôjsť k reálnej zmene. Tá nás potom odmení v tom, že naše spolužitie s prírodou nás bude naozaj tešiť.

Okrem portálu redukujem.sk ma môžete nájsť aj na portáli hudbamabavi.sk, ktorého som autorom.