Zámer

Prvotným zámerom projektu #Redukujem bolo inšpirovať ľudí k redukcii nákupov a konzumu, a tým pádom aj k redukcii odpadu, plytvania a nadmerného zaťažovania životného prostredia. Ako sa však do projektu postupom času pridávali ďalší nadšenci a začal sa rozvíjať, prenikli sme do témy redukujem ešte hlbšie a projekt nabral nový rozmer. Prišli sme na to, že pod slovom redukovať sa skrýva oveľa viac, ako „len“ redukcia odpadu.

Projektom #Redukujem by sme vás chceli inšpirovať k udržateľnejšiemu a spokojnejšiemu životu. Naše aktivity (články, videá, podujatia) budú pre to zamerané na témy popísané nižšie.

Len to, čo je udržateľné, môže byť dlhodobé

Aby sme si na Zemi udržali kvalitné podmienky pre život, potrebujeme žiť udržateľne, t.j.:

 • rešpektovať prírodu, živé a neživé bytosti, ale aj seba samých
 • k prírodným zdrojom nepristupovať ako ku zdrojom, ale ako k darom prírody
 • narábať s prírodnými darmi šetrne – neplytvať nimi
 • žiť v harmónii s prírodou, živými a neživými bytosťami tejto planéty
 • pestovať v sebe cnosti ako striedmosť, dobro, súcit, spolupatričnosť, láskavosť

Čo vedie k spokojnému životu

 • kvalitná výživa, ovzdušie, čistá voda, úrodná pôda, dostatok slnka, vlahy
 • život v harmónii so sebou samým/samou
 • zdravé vzťahy, harmonický rodinný život, začlenenie sa do komunitného života
 • udržiavanie balansu medzi osobným a pracovným životom
 • pravidelná fyzická
 • dostatočný relax
 • sebarealizácia
 • duchovný rozvoj
 • vzdelávanie sa, sebarozvoj

Kto je za tým

Zakladateľkou projektu je speváčka, skladateľka, textárka a hlasová koučka Anka Repková. Viac o Anke sa môžete dočítať na jej webovej stránke ankarepkova.sk.

Anka Repková – zakladateľka projektu #Redukujem

K založeniu projektu #Redukujem v októbri 2018 ma doviedli alarmujúce informácie o klimatických zmenách a žalostnom stave planéty, na ktorej žijeme. Pocítila som beznádej, bolesť a strach o budúcnosť. Či vôbec nejaká bude a ako bude vyzerať… a tak sa mi v hlave objavilo slovo redukujem a nápad inšpirovať ostatných, aby začali redukovať. To je predsa to, čo potrebujeme urobiť. Nechcieť stále viac mať, ale radšej viac žiť.

Čítať viac.